bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHN CCH NGƯỜI QUN TỬ

*

 

 NHỮNG ĐIỀU TRNG THẤY...

Bảy mươi hơn, ng lại đời
Thấy sng ni vẫn tơi bời tang thương...
Thấy đời l cuộc h trường
Thấy người lắm kẻ lật lường m kinh
C người lại rất v tnh
Nhn sng ni khc, thấy mnh v can
C người trăn trở luận bn
Th by tặc tử đập tn bt nghin
Ai người ci mặt lặng yn
Th an lnh sống, th tuyền thn danh
C người chn ch chn anh
Nổ như pho giữa tan tnh nước non
C người đau chuyện mất cn
Nhn nhau m tấc lng son ngậm ngi
Bảy mươi hơn, ng lại đời
Chắp tay tạ tội với người xưa sau
Với xưa, thnh khẩn ci đầu
Tội lm nước mất về Tu, do con !
Với sau, bổn phận chẳng trn
Đ khng giữ được nước non trao người
Nhục ny hận ấy sao vơi
Chết đi với những ngậm ngi cn mang...

Mong ngy mun l cờ vng
Việt Nam ba ci huy hong cờ bay !!!

Ng Minh Hằng

2018

 

- Ṃt người qúc gia lương thịn, ṃt nạn nhn CS chn chính khng ai táng ṭn lương tm đi dùng phương php 40-60 của Goebbels (40% là tḥt, 60% là giả) đ̉ xuyn tạc, vu cáo, chụp mũ, thóa mạ, lăng nhục, đánh phá, phun dơ, mưu hại ṃt nạn nhn CS khác.

Hành vi này là ṭi ác Trời khng dung Đ́t khng tha. Kẻ nào thực hịn ṭi ác này là đã tự bục chặt oan khin, quả báo vào chính đời śng của chúng và con cháu chúng.

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003