bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHN CCH NGƯỜI QUN TỬ

*


 

CHUỴN ĐAU LÒNG

Cảm tác khi đọc bản tin ngày 21/6/2020 ở Portland, bức tượng của TT George Washington, cha đẻ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bị bọn khủng b́ kéo đ̉, bị đ́t bằng cờ Mỹ, đầu bức tượng bị trét sơn...

 

Đau lòng quá khi tượng Người Ḷp Qúc
Bị bọn cn đ̀ phản phúc, b́t lương
Kéo đ̉, trét sơn, hung tàn, bạo ngược
Vin màu da mà tạo dựng chín trường!

*

Chúng đ́t tượng bằng lá cờ nước Mỹ
Ṃt lá cờ ḷp qúc đã vinh quang !
Ai khích đ̣ng trò Trắng - Đen kỳ thị ?
Ai đã suy tn gian ác bạo tàn ???

*

Ai thủ đoạn trong bàn cờ chính trị
Gíúp kẻ mơ ngi bá chủ hoàn c̀u ?
Ai đặt lá bài vào tay ác qủy
Cho cõi đời bãi b̉ hóa nương du ?

*

Có phải DEEP STATE dựng nn kịch bản ?
ANTIFA là những kẻ thừa hành ?
Từ ḷp qúc đã thing ling Hín pháp
Sao by giờ nhoà nhạt nét hùng anh ???

*

Ai mún hướng ṃt non sng hùng vĩ
Có ḿy trăm năm nhn bản, hìn hoà
Thành c̣ng sản cho mưu đ̀ chính trị
Cho ṃt lũ người phản phúc, gian ngoa !?

*

Kẻ thụ n mà vong n, ḅi nghĩa
Ơi đau lòng nhìn tượng nát cờ tan
Xin Thượng Đ́ bảo t̀n vùng sinh địa
Và cng tm trừng phạt bọn tham tàn !

Ng Minh Hằng

Linh tham khảo:

https://www.jpost.com/international/statue-of-george-washington-torn-down-by-protesters-in-portland-632126

https://m.facebook.com/watch/?v=701459270647744&_rdr

  

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003