bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Tổng thống Trump - t chủ bi đương đầu với thế lực ngầm đen tối - Deep state

*


 

ŃU JOE BIDEN ĐẮC CỬ 

Ńu Joe Biden đắc cử
Thì người lương thịn phải qùy
Tn vinh những tn ṭi phạm
Như Y cung kính thực thi

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Thì khu tự trị mọc đ̀y
Xã ḥi sẽ v tṛt tự
Chính quỳn, cảnh sát bó tay !

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Thì bao bỉu tượng anh hùng
Và bao danh nhn lịch sử
Theo làn bụi đỏ bay tung !

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Thực mà, khng nói quá đu
Nước Mỹ hơn gì nước Vịt
Thua đau bởi lũ c̣ng Tàu...

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Thì Tàu sẽ đặt cùm gng
Bởi hai chục năm kinh sử
Tàu xy ǹn móng m th̀m *

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Hoa Kỳ Hín Pháp tan tiu
Chỉ còn Hán N Dn Chủ
C̣ng Hoà r̀i cũng phiu diu !!!

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Hoa Kỳ ḿt h́t tự do
Chỉ còn XÃ ḤI CHỦ NGHĨA
Dn thành cng cụ, tru bò !

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Antifa sẽ c̀m đ̀u
Hơn hai trăm năm hùng sử
Tan nhoà vào cục b̉ du....

*

Ńu Joe Biden đắc cử
Thì tiu sng núi Hoa Kỳ
Th́ giới chỉ còn nhục sử
Trong bàn tay 
Jinping Xi

Ng Minh Hằng

 

* Links tham khảo:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/harvard-leads-u-s-colleges-that-received-1-billion-from-china

https://www.insidehighered.com/quicktakes/2020/05/05/house-republicans-probe-chinese-funding

https://foreignpolicy.com/2018/03/07/chinas-long-arm-reaches-into-american-campuses-chinese-students-scholars-association-university-communis

  

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003