bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 

 


NHN CCH NGƯỜI QUN TỬ

*

KÍNH ĐÍU CỤ ĐẠI TÁ

TR̀N DOÃN THƯỜNG

 

Người Lính mìn Nam, Cụ Doãn Thường 
Tình yu sng núi sáng như gương
Thơ phang ác qủy, thơ khng ngại
Bút đ̣p yu ma, bút chẳng nhường
Tóc bạc lòng son dng t̉ qúc
Tim h̀ng tủi trẻ hín qu hương
T́m trung nghĩa ́y thơm tr̀n th́
Đ̉ lại cho đời chữ 
TÍC THƯƠNG !!!

 *

Đ̉ lại cho đời chữ TÍC THƯƠNG !!!
Chín mươi lăm tủi ṽn tinh tường
Ĺy tm hoán cải loài v đạo
Dùng đức an bài cảnh nhĩu nhương
Cháu chắt hìn ngoan tròn phúc ḷc
R̉ du thụn thảo vẹn cương thường
Tĩn Người v̀ cõi thin thu ́y
Xin có bài thơ ngát khói hương ....

Ng Minh Hằng

7/7/2020

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003