bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Hy ủng hộ Tổng thống Donald Trump https://viet4trump2020.blogspot.com/

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 

 

TM SỰ VỚI BÁC TR̀N

Kính gởi Hương Linh Chín sĩ TR̀N DOÃN THƯỜNG


Ba mươi ngày dài Bác đã ra đi
Mà ti tưởng mới hm qua Bác ạ
Bác ra đi, ḿt mát này lớn quá
Thơ đ́u tranh thm đ̣m nét đau bùn !

*

Có những đm dài mực ḷ trào tun
Nhớ chín hữu, nhớ thm lời tm huýt
Nhớ kh́i tình thơ xót thương đ́t Vịt
Dịt c̣ng, trừ gian Bác gởi b́n trời

*

Nhớ những lời cng đạo vít cho ti
Tm Bác thẳng nn ý tình ngay tḥt
Khín bọn c̣ng n b̀m gan tím ṃt
Và cùng đin gian ác phóng đòn thù

*

Từ Bác lìa tr̀n v̀ với thin thu
Ti th́y lòng mình ng̣m ngùi tíc nhớ
Đường tranh đ́u, thưa, ṽn đ̀y gian kh̉
L̀m lũi ti đi, vắng Bác đ̀ng hành

*

Bác bước v̀ trời, hạc trắng my xanh
Lòng thanh thản, sạch nợ ǹn tục lụy
Từ đy nhé, Anh Linh Người Chín Sĩ
Sẽ mun đời hoà nḥp với non sng ....

*

Kẻ ở m thơ ṽn ḷi ngược dòng
Ṽn mài bút, ṽn kin cường tranh đ́u
Ṽn thét lớn cho Vịt Nam yu d́u
Thức ḍy mau mà đòi lại sơn hà

*

Bác linh thing xin phù ḥ dn ta
Và típ sức ti đoạn đường gian kh̉
Vít cho Bác khi đời đ̀y ging t́
Ở Vịt Nam và ở cả Hoa Kỳ

*

Qu ṽn c̀n, sao Bác ṿi ra đi !!!...

Kính bút

Ng Minh Hằng

28/7/2020

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003