bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường


Th
ơ Phóng Tác


NÀNG H̀NG VÀ CHÀNG ONG


Ńu anh là ṃt chàng ong
Và em là ṃt nàng h̀ng tinh khi
Khi trời gió lạnh, sương rơi
Đóa h̀ng có mở cánh đời vì ong ?
Cho anh m trái tim ǹng
Ńu em là ṃt đóa h̀ng em ơi ...
*
Ńu anh là đóa h̀ng tươi
Em là ong đ́n mỉm cười cùng hoa
Cánh h̀ng sẽ mở lòng ra
Mời em vào ngự giữa toà tim anh
Tình h̀ng và ước mơ xanh
Cùng em xy ṃng an lành chờ mong
Ńu em là ṃt nàng ong ...

Song Chu Dĩm Ngọc Nhn
Ngày 01/09/2020

******************

Nguyn tác:

Sara Teasdale
The Rose And The Bee


If I were a bee and you were a rose,
Would you let me in when the gray wind blows?
Would you hold your petals wide apart,
Would you let me in to find your heart,
If you were a rosẻ


If I were a rose and you were a bee,
You should never go when you came to me,
I should hold my love on my heart at last,
I should close my leaves and keep you fast,
If you were a beẹ

Sara Teasdale
(1884-1933)

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003