bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
Sự thật về Joe Biden khiến 3 triệu người Mỹ gốc Việt phải căm phẫn v quay lưng

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường


 

 

XIN NHÌN CHO TỎ...

Ñi đau ṽn nhức trong tim
Tháng Tư còn đó, n̉i chìm còn đy ...
Qu còn Vịt c̣ng đọa đ̀y
Ta còn ñi nhục tan bày, ḿt qu
Người đi còn vọng lời th̀
Bao giờ sạch c̣ng mới v̀ qu xưa
Th́ mà chưa ḿy nắng mưa
Khăn nhung áo ǵm đã thừa đường qu
V tm th́ ṽn chưa vừa
Tạm dung, đ́t khách còn đưa c̣ng vào
Với nhau che mặt, dựng rào
Với c̣ng nìm nở mời chào thn quen
Qun ngày tù ngục t́i đen
Qun đm bỏ tŕn ýu hèn vượt bin
V tm hay đã vì tìn
Mà nay vin mãn đ́t hìn an cư
Lại qun ngày cúi Tháng Tư

Lại theo chn bọn Tàu phù tung h ....
A dua với lũ ṭi đ̀
Mong làm nước Mỹ cõi bờ tan hoang ?
"Đánh" ng Trump tḥt dã man
C̀m tay bỏ lửa phũ phàng, b́t lương !
Manh tm làm loạn chính trường
Giúp cho Tàu c̣ng mở đường chím ngi
Nước ta c̣ng chím ḿt r̀i
Ta tìm đ́n Mỹ xy đời Tự do
Mà nay Tàu c̣ng ta phò
Mỹ mà ḿt nước, ta bò đi đu ???
Nhớ cho đứng nh́t địa c̀u
Là Tàu xảo đ̣c, Là Tàu tàn hung !
Kẻ theo Tàu c̣ng nằm vùng
Thì tm địa cũng v cùng gian manh !
Ta may, chim đ̣u đ́t lành
Khng vun, chớ đ̣p tan tành cái may ...
Ńu Tàu nắm Mỹ trong tay
Thì ta kh́n đ́n như ngày Tháng Tư !
Khng nhìn ra c̣ng tḥt ư
Mà đi theo giặc đ̣p nhừ chính ta ?!
B́n lăm năm ḥn chưa nhoà (1975-2020)
Xin nhìn rõ ḅc yu nhà, thương dn
Đừng đi theo bọn vong thn
Đã xa chính trực lại g̀n gian phi
Trước bày b́t hảo, chúng qùy
Trước qun Tàu c̣ng, dịu kỳ, chúng tn
Khng còn qúc th̉, qúc h̀n
B̀u cho kẻ ́y hỏi còn núi sng?
Ta đi b̀u nhé, cho đng
Nhưng b̀u cho đúng, kẻo khng, ḿt nhà !
Thời này lắm qủy nhìu ma
Xin nhìn cho tỏ, chớ mà V TM ! 

Ng Minh Hằng

Tháng 9/2020

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003