bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 


CHỌN MẶT GỞI VÀNG

Khng Dn Chủ, chẳng C̣ng Hòa
Nn ti chẳng có bn ta, bn mình
Khách quan và ŕt cng bình
Ti b̀u cho kẻ nặng tình nước non
Ai c̀n hoàn hảo vung tròn
Ti c̀n ṃt t́m lòng son chn thành
Khng qủy quỵt đ̉ ch́i quanh
Khng v lương đ̉ gian manh hại người
Khng tham đ̉ vét của đời
Nhớp nhơ, xương máu, tìn thị..mĩn TÌN !!!
Kẻ mà tham ác, đảo đin
Say m quỳn lực là phìn nước, dn !
Nga, Tàu nhờ ṿy, vững chn
Th́ là th́ giới ác nhn ḷng hành
*
Ti yu thành tḥt, nhn lành
Nn b̀u Trump, kẻ chn thành yu qu
Vì tìn, ng ́y chẳng m
Cũng khng lừa phản, chưa h̀ đảo đin
Dạy con đúng ḅc cha hìn
Thành cng, tài giỏi, c̀n chuyn, ṭn tình
Giúp người vì nghĩa nhn sinh
Chớ khng giúp đ̉ lợi mình, ép ai
Với người, cư xử hoà hài
T́m lòng cương trực, trong ngoài thẳng ngay
*
Vì trn qúi nước non này
Nn ti chọn mặt đ̉ nay gởi vàng

Ng Minh Hằng

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003