bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 

TẠ ƠN

 
Xin tạ ơn bỉn trời, cng Cha Mẹ
Đã sanh con và d̃n dắt vào đời
Xin tạ ơn lòng nhn từ Thượng Đ́
Ban cho con tri thức của con người

*

Xin tạ ơn mặt trời cho ánh sáng
Toả nắng h̀ng nui vạn ṿt t̀n sinh
Tạ ơn mặt trăng cho đời lãng mạn
Cho tr̀n gian thm dĩm ảo kỳ tình !

*

Tạ ơn b̀u trời cho từng hơi thở
Tạ ơn mưa cho trái ngọt hoa thơm
Tạ ơn qu hương là nơi ta ở
Tạ ơn đ́t lành cho áo cho cơm

*

Tạ ơn Thày C, tạ ơn Bằng Hữu
Chia sẻ cho ti kinh nghịm cục đời
Và dạy cho ti ṃt đìu vĩnh cửu
Là nhn lun, là đn ḥu tình người

*

Tạ ơn mun loài, tạ ơn xã ḥi
Cho ta vui ríu rít tíng chim v̀
Đọc lịch sử, xin tạ ơn ngùn c̣i
Tạ ơn người lính chín giữ gìn qu

*

Tạ ơn t́t những người quen kẻ lạ
Đã ḿn thương hay tàn đ̣c tỵ hìm
Qua cu chn thành, qua đìu gian trá
Giúp ti nhìn thu thịn ác, nghịp duyn

*

Xin tạ ơn kíp nhn sinh ngắn ngủi
Nhưng dư m còn vọng đ́n ngàn sau
Ńu chẳng có vùng hoang tàn, tăm t́i
Thì th́ gian ai bít lửa nhịm màu...

Ng Minh Hằng

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003