bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 

TI ṼN TIN 

Bài hịu đính. Chn thành cáo l̃i và đa tạ.


Ti ṽn tin ng Trump thắng cử
Dù phe Dn Chủ đã b̀u gian
Vì trăm ngàn phíu tay người tráo
Đã bị phanh phui qúa rõ ràng

*

Ti ṽn tin ng Trump đắc cử
Bởi Hoa Kỳ dn ḿn thương ng
B́n người tìn nhịm, qua thành tích
Dn bít lòng ai với núi sng !

*

Ti ṽn tin ng Trump thắng cử
Vì lòng dn v́n ṽn lòng Trời
Nơi nào ng đ́n là dn đ́n
Ṛn rã chờ ng cả vạn người !

*

Ti ṽn tin ng Trump đắc cử
Vì tm yu nước, trí anh hùng
Đ̀m l̀y quýt tát trừ gian tặc
Dũng cảm đương đ̀u với hỉm hung !

*

Ti ṽn tin ng Trump thắng cử
Đức tài, nhn th́ có bao đu !
ng, người duy nh́t dn tin tưởng
Sẽ cứu qu hương thoát họa T̀u

*

Lưỡng đảng d̃u nhìu tn phản qúc
Nhưng dn trăm họ quýt bn ng
Và ng, lịch sử huỳn trao ḷnh
Tát cạn đ̀m l̀y dựng núi sng ...

*

Ti ṽn tin những trò tráo phíu
Xé toang hín pháp, bịp toàn dn
Là đìu nhục Hoa Kỳ đ́y
Ńu đ̉ gian đ̀ được thoát thn ...

*

Ti ṽn tin người dn nước Mỹ
Ŕt trung thành yu ḿn qu hương
Sẽ khng cho phép qun lừa bịp
Giúp bọn Tàu cướp chính trường !

*

Và ńu tìn Tàu kia quá ngọt
Lương tm chính nghĩa đã suy đ̀i
Hoa Kỳ mà ḿt cho Tàu c̣ng
Thì ḥn mun đời sử sách ơi !!!

*

Ti ṽn tin T́i Cao Pháp Vịn
Ṃt toà đại dịn của cng tm
Tun theo cng lý mà phn định
Hín pháp tn vinh, chẳng xử l̀m !

*

Đ̉ mãi Hoa Kỳ, dòng qúc sử
Hào hùng oanh lịt đ́n mun sau
Khng hoen tỳ v́t vì gian ḷn
Xứng với danh vang nh́t địa c̀u !

Ng Minh Hằng

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003