bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 

 

CHÚNG X TRĂM HỌ VÀO TAY CḤT !

Đ̉ ghi lại v́t dơ trong lịch sử Hoa Kỳ v̀ cục b̀u cử TT gian ḷn của đảng Dn Chủ thin tả và sự phản ḅi của ṃt ś đảng vin đảng C̣ng Hoà vì đã ăn tìn h́i ḷ của c̣ng Tàu đ̉ phá nát qúc pháp, cướp đi hạnh phúc của toàn dn, đưa Hoa Kỳ vào qũy đạo của CS.

 Ṃt cặp lưu manh, phản phúc mà
Dựng thành T̉ng Th́ng nước này a ?
Hoa Kỳ, Hín Pháp sao quăng th́ ?
Toà Án, Cử Tri lại v́t à ?
Dn Chủ nút tìn, theo ḷnh Ṭp !
C̣ng Hoà ăn bạc, dĩn trò Ma ! (Obama)
Chúng x trăm họ vào tay cḥt...
Đ̉ núi sng xanh đỏ ḷ nhoà !!!...

Ng Minh Hằng

 
#464 18DEC20: 19 DN BIỂU SẼ CHỐNG PHIẾU ĐẠI CỬ TRI CHO BIDEN VO NGY 6 THNG GING 2021!

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003