bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

 

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

 

TI ṼN TIN

Ti ṽn tin ng Trump thắng cử
Dù phe Dn Chủ
đã b̀u gian
Vì trăm ngà
n phíu tay người tráo
Đã
bị phanh phui qúa rõ ràng

*
Ti ṽ
n tin ng Trump đắc cử
Bở
i Hoa Kỳ dn ḿn thương ng
n người tìn nhịm, qua thành tích
Dn bí
t lòng ai với núi sng !

*
Ti ṽ
n tin ng Trump thắng cử
Vì lòng dn v́
n ṽn lòng Trời
i nào ng đ́n là dn đ́n
Nao nứ
c chờ ng ḿy vạn người !

*
Ti ṽ
n tin ng Trump đắc cử
Vì tm yu nướ
c, trí anh hùng
Đ̀
m l̀y quýt tát trừ gian tặc
Dũng cảm đươ
ng đ̀u với hỉm hung !

*
Ti ṽ
n tin ng Trump thắng cử
Như
ng nhn th́ có bao đu !?
ng, ngườ
i duy nh́t dn tin tưởng
Sẽ cứ
u qu hương thoát họa T̀u

*
Lưỡ
ng đảng d̃u nhìu tn phản phúc
Như
ng dn trăm họ quýt bn ng
Và ng, lị
ch sử huỳn trao ḷnh
Tát cạn đ̀
m l̀y dựng núi sng ...

*
Ti ṽ
n tin những trò tráo trở
Xé toang hí
n pháp, bịp toàn dn
Là đì
u nhục Hoa Kỳ đ́y
u đ̉ gian đ̀ được thoát thn ...

*
Ti ṽ
n tin người dn nước Mỹ
t trung thành yu ḿn qu hương
Sẽ khng cho phé
p qun lừa phản
Cùng bọn Tàu cướ
p chính trường !

*
Và ń
u tìn Tàu kia quá ngọt
Lươ
ng tm chính nghĩa đã suy đ̀i
Hoa Kỳ mà ḿ
t cho Tàu c̣ng
Thì ḥ
n mun đời sử sách ơi !!!

*
Ti đợ
i tin T́i Cao Pháp Vịn

Ṃt toà đại dịn của cng tm
Tun theo Hí
n pháp mà phn định
Khng đ̉
tham hướng d̃n l̀m !

*
Đ̉
mãi Hoa Kỳ, dòng qúc sử
Hào hùng oanh lị
t đ́n mun sau
Khng hoen tỳ
v́t vì gian ḷn
Xứ
ng với danh thơm: nh́t địa c̀u !


Ng Minh Hằ
ng
12/12/2020

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003