bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*

 

Phim ti liệu: Nghiền nt nước Mỹ - Agenda: Grinding American Down/video

Kế hoạch vĩ đại của Donald J Trump, bất ngờ nằm ở Bản Hiến Php 1776 của Hoa Kỳ

 

 
 

VỞ KỊCH ĐỜI TÁI DĨN

Kính dng Anh Linh TT NG ĐÌNH DIỆM CỦA VN và kính tặng TT DONALD J. TRUMP CỦA HOA KỲ

 

Ngày xưa ở nước ti
T̉ng Th́ng Ng Đình Dịm
Đạo đức và lim khít
Thương dn nước h́t lòng
Chẳng may cho non sng
Quanh ng đ̀y phản ḅi
Từ tướng tá qúc ṇi
Đ́n đ̀ng minh Hoa Kỳ
Chúng đã gít ng vì
ng ṃt lòng yu nước!

*

Chuỵn năm tám năm trước *
G̀n gíng chuỵn hm nay
Ngay tại nước Mỹ này
Ni văn minh nhn loại
Mà bít bao oan trái
Do cái th́ lực ng̀m
Và ṃt bọn dã tm
Gian ngoa làm chính trị
Từ t́i cao pháp lý
Đ́n lưỡng vịn, tỉu bang
Cái ác đã lan tràn
Làm lu mờ Hín Pháp
Dn Hoa Kỳ b́t mãn
Người b́n bỉn u lo
Cả Nữ Th̀n Tự Do
Cũng bùn, m mặt khóc
Ơi giang sơn ngà ngọc
Ơi người dn hìn hoà
Tương lai đã tan nhoà
Vì ṃt bày phản qúc !!!
Bọn lãnh đạo bán nước
Đám quan chức tham
Chúng vì chức, vì đ
Quăng non sng, Hín Pháp
Đ̉y qu vào tay Hán
Dn, chúng bịp, chúng lừa
Dn ơi, nhìn rõ chưa?
Có khác gì c̣ng sản !?

*

Ai b́t bình, ta thán
Chúng bịt mắt che m̀m
Người bảo ṿ giang sơn
Chúng khoá tay, bục ṭi
Ćm dn khng được nói
Những ṭi ác chúng làm
Cúm Tàu, Xi tung sang
Khng được ku từ Cḥt !
Chao ơi, k̉ sao h́t
Những oan trái, b́t cng
T̉ng Th́ng Trump là ng
H́t lòng yu dn nước
Thì d́i gian bạo ngược
Chúng tìm cách cướp ngi
Ngay kẻ cạnh ng ng̀i
Cũng nḥp b̀y ḅi phản !!!
Đem nước Mỹ chúng bán
Như c̣ng bán Vịt Nam
Năm tám năm, hờn oan
Vở kịch đời tái dĩn ...
Chúng tạo đời du bỉn
X dn vào l̀m than
Ngày xưa là Vịt Nam
Hỡi ơi, nay Mỹ Qúc !!!

Ng Minh Hằng

* 2021-1963 = 58

Link tham khảo:

 

http://unghochongcongsan.blogspot.com/2015/09/tuyen-bo-au-hang-cua-tong-thong-duong.html

https://www.cbsnews.com/live-updates/electoral-college-vote-count-biden-victory/

https://www.cbsnews.com/video/pence-announces-biden-as-winner-after-congress-finishes-electoral-vote count/

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003