bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Joe Biden lộ nguyn hnh khiến cử tri Mỹ đồng loạt quay 180 độ bầu cho TT Donald Trump ti đắc cử

*

TN GIÁO NÀO T́T NH́T?

 

Tn giáo nào t́t nh́t
Có ích cho loài người ?
Ṃt cu hỏi chơn ch́t
Và đơn giản th́ thi !

*

Cu hỏi đơn giản th́
Còn trả lời thì sao ?
Cho bao nhiu th́ ḥ
Và b́t cứ tủi nào ...

*

Vì t́t cả tn giáo
Đ̀u t́t đẹp, đ̀u hay
Chỉ người làm cho đạo
Thành x́u xí, tíc thay !

*

Tn giáo ŕt c̀n thít
Cho đời śng tm linh
Mở đường chn thịn mỹ
Mở lòng cho chúng sinh

*

Tìm v̀ đường chính thịn
Tìm ĺi đ́n thin đàng
Tránh xa đìu ác nghịp
Đ̉ g̀n với Nít Bàn

*

Ring ti thì ti nghĩ
Tn giáo là cái TM
Ngay từ lúc bé tí
Tm lớn d̀n theo năm

*

TM có ÁC, có THỊN
Nn NGƯỜI có NGAY, GIAN
Ta có th̉ rèn luỵn
Cứ tm thịn ta làm

*

Tm thịn là lẽ phải
Là lương chính, cng bằng
Đừng sn si, bại hoại
Khng ganh ghét, ĺ lăng

*

Chẳng ch́p người gíu mặt
Nn thương kẻ hại mình
Bởi gió gieo, bão gặt
Vì lưới Trời cng minh

*

Giúp được ai cứ giúp
Th́y vịc phải cứ làm
Nh̃n nhịn được cứ nhịn
Chớ gian và chớ tham

*

Với mẹ cha thn ṭc
Hãy híu thảo, kính nhường
Với qu hương nòi gíng
Thì trung thành, yu thương

*

Có nghĩa là ta cứ
Theo đúng ĐA
̣O LÀM NGƯỜI
Th́ là ta đã có
Ṃt Tn Giáo Tuỵt Vời !!!

Ng Minh Hằng

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003