bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

*

 

 

CHÚC XUN

Cho nước Mỹ, qu hương thứ hai v cùng yu d́u của tị. Ring tặng những người có trái tim đ̀ng cảm. Mùa Xun năm Tn Sửu, 2021.

  

Lòng cũng mún có đi lời chúc tụng
Khi đ́t trời thức ḍy báo xun sang
Nhưng tṛn chín dù khng h̀ tíng súng
Cũng làm Xun tan nát c̣i mai vàng !

*

Làm mùa Xun đau thương từng cánh én
Từng nìm vui, hy vọng cũng tan tiu
Chỉ còn lại những mảnh lòng út nghẹn
Nhìn tương lai trong du bỉn bọt bèo

*

Có nằm ṃng cũng khng h̀ nghĩ tới
Rằng ṃt ngày mìn đ́t hứa tan hoang
Đáy vực thẳm, non sng đang h́p h́i
Và quanh bờ đ̀y ma qủy, sài lang ...

*

Thương tíc quá bao mùa Xun năm cũ
Những xun vàng, từng giọt nắng reo vui
Từ đy nhé, ńu loài người say ngủ
Thì th́ gian b́n cõi sẽ đau vùi !...

*

Và th́ giới sẽ chìm trong bụi đỏ
Trong đau bùn, trong ḥn tủi mnh mng
Tim, óc, lương tm cũng nằm trong rọ
Trời bao la nhưng 
mịng bịt, chn còng !

*

Lòng cũng mún có đi lời chúc tụng
Khi ngoài sn hoa bướm nhởn nhơ cười
Nhưng chúc gì, nụ mai vàng đã rụng
Và quanh ta my phủ kín mặt trời !!!...

Ng Minh Hằng 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003

 

 

 
Vĩnh Tường: Tự Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI