bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


28Feb21: TT Trump pht biểu tại Đại Hội CPAC 2021

*THÓI ĐỜI

Ba chục, nhìn quanh, th́y thói đời
Có gì vĩnh cửu chẳng phai phi ?
Bạc tìn danh vọng như my nước
Duyn nợ, n tình cũng th́ thi !

B́n chục, lòng đau, ngó thói đời
Tranh giành danh lợi, hạ nhau chơi
Nhìn màn kịch bịp, ai trăn trở
Thì bị đòn thù đ́n tả tơi !

Năm chục, phù du ng̣p thói đời
Ḿy rừng phú qúy đã ln ngi
Bao rừng tài đức trùm thin hạ
Gánh chuỵn qu hương lại thíu người !

Sáu chục, bùn tnh, ngó thói đời
Qúa nhìu thượng đ́ với bình vi !
Hìn lương, trung nghĩa đ̀u đau, thịt
Gian ác lưu manh mới thức thời !

Bảy chục, c đơn giữa thói đời
Bun dn, bán nước cứ khơi khơi
Vua hìn tướng giỏi thì khinh thị
Thủ đoạn, v lương được lạy mời !

Bảy b́n, bảy lăm, ng̃m thói đời
Trăm bùn mới có ṃt đìu vui
Cúi cùng ai cũng thành tro đ́t
Mà ṽn sn si mới ṃt cười ...

Ng Minh Hằng

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003

 

 

 
Vĩnh Tường: Tự Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI