bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

* 

VĂN LÀ NGƯỜI

Ca dao đã dạy ta rằng
Nói năng c̉n trọng vì "VĂN LÀ NGƯỜI"
Đọc văn dù chỉ đi lời
Là người đã hỉu đ̀y vơi, tỏ tường
Rằng đy là ḅc hìn lương
Hay đy đích thị là phường gian nhn
Văn là tim óc, tinh th̀n
Là gương phản ảnh từng phn tm h̀n
Ngay, gian, thịn, ác, dại, khn
Đọc văn là th́y h́t trơn thói đời
"Trót sinh ra kíp con người"
Nói năng, đừng nói những lời loạn ngn
Bởi vì khi xác lìa h̀n
Nặng ǹ kh̉u nghịp ḍp d̀n vương mang
H̀n kia chẳng được thnh thang
Cháu con, bia mịng th́ gian nhục đời

Rằng "VĂN v́n dĩ LÀ NGƯỜI"
Giữ lòng LƯƠNG THỊN đừng lời TÀ GIAN !

Ng Minh Hằng

  

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003

 

 

 
Vĩnh Tường: Tự Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI