bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*

 
 

CẢM TÁC SAU KHI ĐỌC TN ṂT BÀI THƠ

CỦA THI SĨ HẢI BẰNG - HOÀNG DN BÌNH

Gởi đ́n t́t cả những người VNTNCS có cùng ñi đau và ring v̀

thi sĩ Hải Bằng - HDB.

Nghe anh hỏi "QU HƯƠNG LÀ ĐU?"
Ti th́y lòng ti chợt đắng s̀u
Ti có hai qu - nghe lạ nhỉ ?
Hai qu xa cách nửa vòng c̀u !

*

Vịt Nam anh ạ, đ́y qu ti
Nhưng đã xa nhau quá ḿt r̀i !
B́n ḿy năm dài từ cách bịt
Có v̀ là những gíc mơ thi !

*

Làm sao qun được sáng Ba Mươi
Khi c̣ng tràn v bắn gít người
Khi bọn tướng hèn dng đ́t nước
Là qu máu l, ḥn thù khơi !

*

Là qu, tàn ác được vinh danh
Người trả thù nhau ṭn ngọn ngành
Có vạn nhà tù trn đ́t nước
Và  người úng máu, máu khng tanh !

*

Hoa Kỳ ti lại gọi là qu
Từ đ̣ thuỳn đi chẳng hẹn v̀
Ti bỏ qu xưa, tìm nghĩa śng
Lòng đ̀y hành lý bóng sơn kh

*

Đ́t lành, cy trái đã đơm bng
Cảm tạ ơn su ch́t ng̣p lòng
Qu mới mà thương như đ́t cũ
Hai qu cùng nặng nghĩa non sng

*

Tưởng là hạnh phúc sẽ dài lu
Kh́n kh̉ anh ơi, lại họa Tàu !
Chúng đã ươm m̀m trn đ́t Mỹ
Những m̀m phản qúc, những loài su ...

*

Hoa Kỳ lại có Tháng Tư Đen !
Lại bọn v lương, lại lũ hèn !
Những phíu b̀u gian, mưu c̣ng cḥt
Chúng x nước Mỹ xúng bùn đen !!!

*

Nghe anh hỏi "QU HƯƠNG LÀ ĐU?"
Gạt ḷ hờn oan, khẽ lắc đ̀u
Ti có hai qu nhưng đã bị
Gian đ̀ bức tử, quá thương đau !!!

Ng Minh Hằng

(Xin phép Thi sĩ Hải Bằng cho ti bỏ ph̀n khng lin quan đ́n chủ đ̀ - Đa tạ - Ng Minh Hằng)

***

Qu Hương Ta u

*

QU HƯƠNG L ĐU?

-Hải Bằng.HDB

*

Chốn mới chu con an cuộc sống

Đất lnh chim đậu, ấy qu ti

Hoa vin cảnh đẹp mời cng coi
Bằng hữu tha hương hy tụ ngồi
Ngọn cỏ go đa tia nắng rọi
Mặt hồ sng gợn bng cy soi
Trời qu nhung nhớ thn nghing ngả
Đất khch ngậm ngi phận nổi tri
Qu cũ đu cn hnh bng cũ!
Hong hn cn phủ xuống qu ti.

*
-Hải Bằng.HDB

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003