bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*

 


NƯỚC MỸ HM NAY


Thủ đ nước Mỹ thanh bình
Sao đem gai kẽm chín chinh mà rào ?
Rào quanh Qục Ḥi thịt cao
Sợ chi? Đ̉ ćm dn vào phải khng???
Sn nhà, Qúc Ḥi đặt chng
Lính canh, rào cản đ̀ phòng dn qua
Còn rào bảo ṿ qúc gia
Các ngài lại mở toang ra, chẳng rào !
Đám dn tứ xứ ào ào
Dắt nhau đi ḷu, tràn vào ngon ơ
Dn Mỹ đóng thú ṃt phờ
Tìn dn, ngài ĺy tình bơ nui người !
Đoàn người, ṭi phạm, chao ơi ...
Xì ke, khủng b́, gít người, đ̀y ra
Ngài cho vào đ́t Cờ Hoa
Hỏi an ninh của nước nhà còn khng?
Các ngài đã phản non sng
Dn nhà cũng ̣chẳng ćt cng quan hoài
Chinese virus, thin tai
Mặc dn kh́n đ́n, các ngài v can !
Giúp dn nhỏ giọt, chờ khan
Còn dng ngoại qúc mun ngàn đ la
Tìn dn đóng thú nghĩa là
M̀ hi dn Mỹ đ̉ ra đm ngày
C̀m tìn thú ́y trong tay
Các ngài hóa phép ra ngay tìn ...chùa !
Típ theo màn cướp ngi vua
Là màn c̣ng sản thì thua các ngài !

Than ơi ṃt lũ quái thai
Phá tan nước Mỹ chỉ vài ba hm !

Ng Minh Hằng

 

  

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003