bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*

 

PHN TRẦN
Xin gởi những vị gọi tc giả l nh thơ


C phải nh đu, cũng chẳng lều
Ti lm thơ thế bởi ti yu
Thơ ti no c bao người đọc
Đọc đ rồi qun, chả nhớ nhiều

Sự thật, thơ no c phải thơ
Chỉ l tiếng khc rất bơ vơ
Tiếng hờn vong quốc, đời vong quốc
Tiếng tht đau thương của ci bờ

Vả lại thơ c mới g
Cũ như Nam Bắc buổi phn ly
Cũ như nỗi hận ngy bung sng
Như thng Tư no mu lệ ghi !

Ti viết l mong để chu con
May ra thng cảm cht lng son
M tha thứ tội cho ti đấy
Ci tội ti lm mất nước non !

V thế, thơ đu c phải thơ
L lời tự th tự xưa giờ !
L lời phn giải cng mai hậu
Mong họ hồi sinh một ci bờ

Mong họ đừng như lớp chng ti
Để Hồ lừa bịp mấy phen rồi !
V khng cảnh gic, chưa khn lớn
Nn để sinh si lũ vẹm người !!!

 

Ng Minh Hằng
2017

 

- Chỉ  có CS và tay sai CS mới dùng mọi phương cách dù d́i gian ti tịn đ̉ mong bi nhọ và tiu dịt uy tín, danh dự của người Qúc Gia. Mục tiu của chúng là bi b̉n hình ảnh những người có lòng yu nước và được đ̀ng bào cảm ḿn. Nửa cái bánh ṽn là bánh nhưng nửa sự tḥt thì khng là sự tḥt. Chúng ĺy 40% giả tṛn với 60% tḥt và lặp lại tḥt nhìu l̀n kỉu Tăng Sm đ̉ tung hoả mù, tạo hỉu l̀m, hìm khích. Đó là cách đ̀u đ̣c qùn chúng đ̉ đánh phá, hãm hại người Qúc gia khá hữu hịu.

Đương nhin, những kẻ này đ̣i ĺt qúc gia, lun tỏ ra mình ch́ng c̣ng. Chúng thường dùng khả năng văn ngḥ, thơ phú, hoặc đóng góp tài ṿt vào vịc chung đ̉ tạo sự chú ý và vị n̉. Ṃt khi đã chui lọt được vào t̉ chức hay đoàn th̉, chúng sẽ hoạt đ̣ng m th̀m, thn ṃt rỉ tai từng người tuyn truỳn theo cách k̉ trn đ̉ phá vỡ tinh th̀n đoàn ḱt, ḿt nìm tin, sai lạc mục tiu tranh đ́u và thương t̉n, nhạt phai lòng yu nước của chúng ta. Khi th́y những kẻ nguy hỉm này, chúng ta nn cảnh giác và loại bỏ chúng ra khỏi c̣ng đ̀ng của chúng ta ngay.

 

 

  

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003