bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*

 

CHIA BÙN

Được tin ng NGUỸN VĂN TÁNH

Php danh Thiện Tiến

Nguyn Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lin Bang Hoa Kỳ,

Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hnh Văn Ha Quốc Tế Tại New York

vừa tạ th́ tại New York, Thứ Tư, ngày 24/03/2021. Hưởng  thọ 73 tuổi.

Xin chn thnh chia bùn cùng C̣ng Đ̀ng NVQGTNCS,

Ban T̉ Chức DHVHQT/NY

Bà Nguỹn Văn Tánh, khu danh Nguỹn Ngọc Lan

và Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh

ng Thịn Tín NGUỸN VĂN TÁNH sớm về ci Nít Bàn

*

TĨN CHN ṂT NGƯỜI CHÍN HỮU

Đ̉ tĩn chn ṃt Chĩn Hữu và cũng đ̉ nhớ lại những ngày đ́u tranh

ch́ng CS vào những năm 1990-2005 ở New Jersey - New York - Philadelphia


Th́ là lại ṃt người đi
Th́ là lại ṃt chia ly não nùng
Người đi vào cõi v cùng
Khi qu ṽn đợi phục hưng sơn hà
Qu chờ khúc khải hoàn ca
Chờ Anh, tíng hát thít tha vọng v̀
Lời mừng chưa đ́n với qu
Trn vai gánh nặng sơn kh còn đ̀y
Mà sao Anh ṿi chia tay
Hạc vàng ṽ cánh Anh bay v̀ Trời
Anh đi đ̉ lại ng̣m ngùi
Gia đình, chín hữu mọi người tíc thương

Chn thành ti thắp nén hương
Tĩn Anh v̀ với mười phương Pḥt Trời
Linh thing, xin giúp cho đời
Dịt trừ giặc c̣ng, giữ tươi cờ Vàng

Xin chia bùn với Chị Lan

Và cùng các cháu đi hàng thơ đau ...

 

 

Ng Minh Hằng

cựu cư dn New Jersey

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Xin b̉ túc:

Ṃt bủi l̃ truy địu và vinh danh nhn sĩ Nguỹn Văn Tánh bằng online qua ḥ th́ng zoom được t̉ chức

vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nḥt 4 tháng 4, 2021 đ́n 1 giờ chìu cùng ngày (ngày giờ New York).

 

Chương trình chi tít sẽ được thng báo sau.

 

Mọi chi tít xin lin lạc với Tara Thu:

 

(917) 862-9969

Email: tara11385@gmail.com

Trn trọng.

Ban T̉ Chức

 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003