bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       Ng Minh Hằng  - thơ                                                                                                                                      

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

*THNG TƯ !!!
Thng Tư, động mối tm thương
Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa ?!
Bao giờ về lại qu ta
Về cng khm trc, cy đa, đnh lng ...
Về cng bằng hữu, thn trang
Cng gin thin l, cng hng hin xưa
Hng hin c những giấc trưa
Mẹ ru ta ngủ vng đưa dịu dng
Hng hin c cội mai vng
Nở hoa trăm cnh huy hong cho xun
Hng hin, nơi đ bao lần
Vui đa cng bạn đng ln những chiều
Đến ngy tuổi bước vo yu
Hng hin, ta đứng đăm chiu chờ người
Cũng hng hin, một chiều vơi
Tiễn người nước mắt thay lời từ ly
Chiến trường, giữ nước, người đi
Chuyến đi lỡ mộng xun th trầu cau
Thng Tư, nước hận, tnh sầu
Bỏ qu, đau đớn xuống tu ra khơi ...
*
Từ ta đất khch qu người
Nhớ hng hin cũ, thương trời qu xưa
Xt người vo ci gi mưa
Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người ...
Ai ngăn m cch, hỡi trời
Qu xưa, người cũ... xa rồi...Thng Tư !!!

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng:  Chỉ c̀n ta śng ngay thẳng, trong sáng với Trời Đ́t, với Lương Tm là đủ. Mặc những kẻ ác lòng, mịng hùm, lưỡi rắn, nói những lời xuyn tạc, thị phi hoặc những kẻ a dua với loại người b́t lương, gian ác, nói x́u, sỉ nhục đ̉ mong làm b̉n ta. Tḥt ṭi nghịp, những kẻ này đã khng bít được rằng khi họ nói x́u, sỉ nhục, bi b̉n người nào là họ đã tự nói x́u, sỉ nhục và bi b̉n chính họ. Những người tinh t́, lương thịn và cng bằng đánh giá ṃt người qua ngn ngữ, hành vi, tư cách của họ đ́i xử với tha nhn. Những kẻ b́t lương, gian ác, hàm h̀, ng̣m máu phun người sẽ bị đời khinh bỉ và xa lánh. 

 

những bi thơ trước

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003