bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 

 

THNG TƯ
Đ ĐỦ HỜN OAN

Thng Tư. Lại một Thng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ tri tim
Nỗi hờn vong quốc đầy thm
Ai x qu gục xuống đm kinh hong ?
X đời vo bể lầm than
Giết dn, bn nước, bạo tn triền min
Tiếng người than khắp mọi miền
Khc đời tăm tối, oan khin, khốn cng
Tiếng qu ba ci no nng
Dưới dao đồ tể từng vng mu loang
V ai Hong, Bản, Nam Quan
V Ty Nguyn của Việt Nam mất rồi ?
V ai m đất nước ti
Nay thnh lng, tỉnh cơ ngơi cộng Tu ?!
Thng Tư dạ xt lng đau
Ai người yu nước c sầu mất qu ?
Th xin giữ lấy cu thề
Vng ln cứu nước, lấy về ni sng !
V ta, bất khuất Tin Rồng
V qu, ta phải một lng giữ qu
Khng ai được php cắt chia
Dng cho Tu cộng đất kia, sơn h ...
Nh ta, trch nhiệm của ta
Đừng chờ hng xm kẻo nh vỡ tan
Thng Tư đ đủ hờn oan
Đứng ln mau diệt tham tn, cứu qu !!!

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng - Chỉ  có CS và tay sai CS mới dùng mọphương cách dù d́i gian ti tịn từ năm này qua năm khác đ̉ mong bi nhọ và tiu dịt uy tín, danh dự của người Qúc Gia nào mà chúng nḥn th́y người ́y nguy hỉm cho chúng. Đ̉ làm vịc này, chúng phải tung tin th́t thịt, hỏa mù và lừa bịp qùn chúng. Nửa cái bánh ṽn là bánh nhưng nửa sự tḥt thì khng là sự tḥt. Chúng ĺy 40% giả tṛn với 60% tḥt và lặp đi lặp lại tḥt nhìu l̀n kỉu Tăng Sm đ̉ tuyn truỳn, xuyn tạc. Đó là cách dư lụn vin VC đ̀u đ̣c qùn chúng đ̀ng thời đánh phá, bi b̉n, hãm hại người Qúc gia ở hải ngoại hịn nay.

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003

 
Như Quỳnh & Những Tnh Khc Lam Phương