bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 


NÌM TIN PHỤC SINH


Con lạy Chúa, Chúa dựng nn mun loại
Chúa cng bằng, bác ái, Chúa toàn năng
Trn Tḥp Giá, Chúa cứu đời sai trái
Khi họ v tình, phản ḅi, kiu căng

Nhưng nhn loại có người còn say ngủ
Ṽn bán h̀n cho ma qủi, sa tăng
Họ tàn ác, hung hăng như dã thú
Gy tang thương và trái lụt cng bằng

Họ híp đáp, ḷng hành và tác hại
Họ đin cùng tàn phá nước dn con
Đạo đức vỡ tan, kỷ cương băng hoại
Đ́n nhn lun, chính trực cũng suy mòn !

Dám xin Chúa cứu mun dn v ṭi
Đưa Vịt Nam qua sóng gió bão bùng
G̀n th́ kỷ đã đau thương tăm t́i
Ṽn đợi ṃt ngày phá nát cùm gng

Con tin Chúa, Chúa nhn từ thánh thịn
D̃u nhn gian bao ṭi ác ch́t ch̀ng
Xin cứu vãn những linh h̀n khánh kịt
Chặn bước qun thù tàn phá non sng

Chặn kẻ hung tàn, ngăn tay chém gít
Gít ý đời và đ̀u đ̣c nìm tin
Dù ngoại đạo, con xin dng lời nguỵn
Dng t́m lòng thành, Ngày L̃ Phục Sinh

Con lạy Chúa, con tin rằng cng chính
Sẽ thăng hoa và vĩnh cửu trn đời
Và tin Chúa khi ph́t tay quỳn lịnh
Thì hòa bình, hạnh phúc sẽ ln ngi...

Ng Minh Hằng

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003