bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 


TỪ NGÀY C ĐẢNG

 

Từ ngày c đảng đến nay
Người dn sống đọa thc đy đau thương
Đảng g gian ác ḷt lường
Cướp dn tiền của ruộng nương cửa nh
Ci đầu ngậm miệng, đảng tha
Đứng ln phản đối, ku ca, đảng t !
Ti nguyn đất nước đảng thu
Lm giu, lũ đảng mập trn ngi
Non sng chung của mọi người
Đảng quyền tư hữu, x tơi sơn h
Dng Tu, đảng cắt Hong Sa
Nam Quan, Bản Giốc, với l Ty Nguyn
Dn, ai xt đất Tổ Tin
Đảng vu phản động, đảng nghiền, đảng băm
Giang sơn tổ quốc nt bằm
Qu hương dn tộc tối tăm kinh hong

Từ khi c đảng về lng
Dn ti chết thảm, chết oan, chết t
Tự do hạnh phc, đảng thu
Nhn quyền đảng cướp chỉ trừ đau thương!

Hỡi ai cn xt qu hương
Đứng ln giải đảng tm phương cứu ni

 

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng - Chỉ  có CS và tay sai CS mới dùng mọphương cách dù d́i gian ti tịn từ năm này qua năm khác đ̉ mong bi nhọ và tiu dịt uy tín, danh dự của người Qúc Gia nào mà chúng nḥn th́y người ́y nguy hỉm cho chúng. Đ̉ làm vịc này, chúng phải tung tin th́t thịt, hỏa mù và lừa bịp qùn chúng. Nửa cái bánh ṽn là bánh nhưng nửa sự tḥt thì khng là sự tḥt. Chúng ĺy 40% giả tṛn với 60% tḥt và lặp đi lặp lại tḥt nhìu l̀n kỉu Tăng Sm đ̉ tuyn truỳn, xuyn tạc. Đó là cách dư lụn vin VC đ̀u đ̣c 

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003