bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

Trần Mai C/youtube

*** 

 

THÁNG TƯ,
VIẾT RING CHO MẸ

Knh dng Hương Linh Hiền Mẫu. Tặng những bạn
đồng tm cảnh.

Mẹ ơi con viết rồi con xa
Xa mi nn thơ chẳng trọn lời
Viết để gii by lng nhớ mẹ
Tháng Tư bùn tựa phận mồ ci

*

Tháng Tư, con viết v con viết
Nt mực tun theo suối lệ trn
Dng lệ khơi nguồn ngy mất mẹ
Khng ngừng từ pht mất giang san

*

Mẹ ơi, đất khch đời phiu giạt
Nhớ mẹ nhiều khi đến buốt lng
Xt mẹ mộ sầu sương gi lạnh
Ai người sưởi ấm những chiều ng

*

Ai nhn di ảnh ngồi trầm mặc
Nhn khi hương bay dạ thẫn thờ
ể tiếc thần tin ngy thng cũ
Ngy bn tay mẹ dệt đời mơ

*

Ai m mộ mẹ lng chan lệ
Khc cảnh tang thương cuộc đổi dời
Khc xt đồng bo trong ngục đỏ
Khc hờn tổ quốc hận th khơi

*

Mẹ ơi, thế đấy, người yu nước
Th họ vu oan, họ nhốt t
Vườn ruộng, mồ hi v nước mắt
Nh dn họ cướp, họ trưng thu

*

Họ, nay ti sản hng trăm triệu
Ngất ngưởng sang giu bậc đế vương
Dn sống oan hờn trong đi rch
Gầm cầu, bi rc rất th lương

*

Mẹ ơi con đ bao đm trắng
Viết cả ngn trang chuyện nước nh
Viết kể mun dng, ring với mẹ
M̃i dòng có đẵm ḷ con sa

*

Tháng Tư, con vít ring cho mẹ
Mẹ có nghe thơ th̉n thức khng
Có th́y con ng̀i canh cún lịch
Và chờ cho h́t bủi trời Đng

*

Con chờ, con đợi v thưa mẹ
Gian c, con tin phải lụn tn
Dn sẽ kin cường m đứng dậy
Mun đời chnh nghĩa sẽ vinh quang !

*

Mẹ ơi, lc ấy, thơ con viết
mộng tnh mơ thắm mọi dng
Lời chẳng buồn đau, khng nước mắt
M l rực rỡ với non sng !!!

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng - Lời nói, đọi máu, những kẻ nào vì ganh ghét, đ́ kỵ, vào hùa, hoặc do c̣ng sản thu mướn mà nh̃n tm vít, nói, và ph̉ bín những lời gian ác, chụp mũ, xuyn tạc đời tư của cá nhn ti, ĺy 40% bịa đặt tṛn vào 60% sự tḥt r̀i vu cáo là Ng Minh Hằng bỏ ch̀ng tù, ćm con nhìn cha, ĺy cán nǵ, làm thơ ca tụng CS, mạo ký tn ti ngay cả dưới những bài thơ chúng làm, những email chúng vít v...v... là những kẻ ́y đã vi phạm trắng trợn Đạo Lý và Pháp Lý. Với lụt Nhn Quả chúng đã tạo nghịp ác và tự bục thắt quả báo, tai họa vào chính đời śng chúng, gia đình và con cháu chúng. Những kẻ có tm ác, làm ác, gắp lửa bỏ tay người này sẽ phải trả giá cho mọi hành vi b́t lương của chúng. Trời Đ́t và H̀n Thing Sng Núi sẽ trừng phạt chúng thích đáng vì những ṭi ác do chúng dựng ra đ̉ hãm hại người lương thịn. Chúng sẽ bị khinh bỉ và v cùng c đơn, đau kh̉ trong hình phạt đ́n phút cúi đời.  

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU


Chuyện buồn thng 4/thơ Ng Minh Hằng  - Hong Oanh diễn ngm

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003