bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

Trần Mai C/youtube

***  

THƯƠNG TIẾC Ć CHUẨN TƯỚNG

PHẠM NGỌC SANG

Thng Tư, knh dng anh linh Ć Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang,

một người qun nhn gương mẫu, một người con trung thnh của Mẹ Việt Nam.


" Lm tướng m khng giữ được thnh
" Khi cng giặc dữ buổi giao tranh
" Để cho thnh mất vo tay giặc
" Tội với dn v với sử xanh!" (*)


i những lời đau, th́m vạn lng
Tướng ti, vận nước buổi suy vong
Tinh thần, tiết tho, anh hng đ
Cn mi mun đời với núi sng


Cn mi lng ai một tấm gương
Trong như màu nắng, sng kim cương
V người anh lớn, người Tư Lệnh
Đ được đn em rất knh thương


Kỷ luật, nghim minh, giản dị, vui
n ho, thng cảm, mến thương người
Pleiku heo ht hay Ph Ct
Tiếng tốt danh thơm rạng giữa đời


Cố thủ Phan Rang cuối thng Tư
Dẫu cho đạn giặc bốn phương m
Mặc phi cơ bốc, tay m sng
Chiến đấu, sa cơ, bị bắt t !


Mấy chục năm trời hận quốc vong
Buồn đau canh cnh vẫn bn lng
Hm thing hẹn với rừng thing cũ
Sẽ một huy hong với ni sng


Nhưng giấc mộng kia chửa kịp trn
Ṿi vàng bng hạc đ về non
Người đi để lại bao thương tiếc
Tiếc với sơn hà lỡ sắt son


Vận nước đau thương khiến đại bng
Đường di gẫy cnh ! Hỡi trời Nam !
Đời trai, lng buộc vo sng ni
Xin biết ơn Người, Phạm Ngọc Sang !

Ng Minh Hằng
.2003

(*) Lời tướng Phạm Ngọc Sang: "Ti cảm nhận rất c tội với đồng bo, v lm tướng m khng giữ được thnh!" 

https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/th%E1%BB%9Di-s%E1%BB%B1/anh-h%C3%B9ng-t%E1%BB%AD-s%C4%A9/52173-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%81-chu%E1%BA%A9n-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-ph%E1%BA%A1m-ng%E1%BB%8Dc-sang

 

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003