bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

Trần Mai C/youtube

***  

 

THNG TƯ ĐEN

Một nn hương knh dng Tổ Quốc VN. v tưởng niệm những

Chín sĩ và Đ̀ng bào chết cho qu hương, v qu hương v v

sự xm lăng tn khốc của CS trong Thng Tư Đen 1975.

 

Ngy Ba Mươi Thng Tư xưa
Lệnh hng: vết chm ai dưa qua hồn
Lng đau với Thng Tư buồn
Sng rơi cng suối lệ tun nghẹn ngo...
Ngy Ba Mươi Thng Tư no
Ai đem dn tộc x vo lầm than
Xc người ai bn rừng hoang
Biển xanh pha mu Việt Nam đỏ hồng!
Ai lm cch ni ngăn sng
Cha con chia biệt, vợ chồng ly tan?
Ai lm tan nt Việt Nam
Ha bnh sao lại v vn đớn đau ?
Thng Tư đen. Thng Tư sầu
Một trăm ci trứng đo su on th
Giết nhau bằng những mưu m
Giết nhau bằng sng Lin s, đạn Tu
Giết nhau khng nhận ra nhau
Giết nhau chẳng cht lng đaụ Lạ lng!
Giết nhau, vỗ ngực: Anh Hng
Ngn trang uế sử trng trng mu tươi
Thng Tư đen. Thng Tư ơi!
Việt nam ai  xt xa người Việt nam???

Ng Minh Hằng

 


những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

__._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003