bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

Trần Mai C/youtube

***  


THÁNG TƯ


Tháng Tư mà tuýt còn rơi
Còn mang cái lạnh của trời tháng Hai
Trái tim vong qúc lạc loài
Bừng si lửa ḥn u hoài tháng Tư
Còn đy v́t chém qúc thù
V́t thương chưa kín thì chưa ngui hờn
Ngược dòng ta ṽn c đơn
Làm con én lẻ đợi ngùn gió xun
Dù xun đ́n đã bao l̀n
B́n Lăm mùa đã n c̀n hứa sung
Qu thì ḷ đắng ṽn tun
Lời th̀ thì đã mun phương nhạt mờ
Ra khơi lắm kẻ qun bờ
Có v̀ người lại xy mơ với thù
Nn thơ đắng cả ngn từ
Và lòng c lữ tháng Tư nghẹn ngào
Qu hương mún được tự hào
Thì qu dũng cảm ln nào, qu ơi....!!!
Đừng mong, đừng dựa vào người
Chỉ qu mới tḥt xy đời cho qu !

Tháng Tư tuýt ṽn tứ b̀
Ṽn mang cái lạnh não ǹ tháng Hai
B́n Lăm Năm với tr̀n ai
Có ai chia tíng thở dài Tháng Tư ???

Ng Minh Hằng

 

những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003