bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

Trần Mai C/youtube

***  

CỨU TA DO CHNH TA THI !!!

(Lời thất thanh gởi về Qu Hương v đồng Bo Việt Nam trước những ỵ́ đồ
gian manh, đấu tranh cuội của VC để lưới người.)

 *

Tin mnh, chớ cậy vo ai
Đừng nghe những tiếng m tai, mt lng
Đấu tranh ginh lại ni sng
Do người trong nước gnh gồng được thi
Ngoi ny ba bốn triệu người
Chỉ l hậu thuẫn cho nơi qu nh
D lng phẫn hận, xt xa
D lời hứa với sơn h năm nao
Cũng khng khơi được sng đo
Bn trong mới đủ lược thao xoay vần...
Vng, trong nước, chnh mun dn
Phải can trường, chớ ngại ngần đứng ln !
Quyết tm đập nt t quyền
Nếu khng muốn bị xch xiềng, diệt vong !!!
Tự do chẳng kẻ cho khng
Tiền Nhn đ đổi mun dng mu tươi
Nếu ta muốn sống kiếp người
V đưa con chu thot đời vong n
Th ta phải diệt giặc Hồ
Để m lấy lại cơ đồ, ni sng
Khơi nguồn phải tự bn trong
Th bn ngoi nước mới mong đồng hnh
Tm mươi lăm triệu dn lnh
Cộng th năm triệu lại thnh b tay ???
Hy mau, ta đứng ln ngay
Triệu dn l đủ thổi bay t quyền
Cớ sao chịu nhục ngồi yn ?
Giang sơn tổ quốc oan khin nhiều rồi !
Cứu ta do chnh ta thi
Chớ vin, chớ dựa vo người m đau !
Đồng bo ơi đứng ln mau
Trước khi giặc cộng dng Tu ni sng !!!
Chy nh sao chỉ đứng trng ?
Lửa oan khin ấy chung lng, dập đi !
Để Tu cai trị ta th
Than ơi, sẽ chẳng cn g Việt Nam !!!
Bấy giờ hối hận, khc than
ch chi, chỉ ngậm hờn oan xuống mồ !
*
Nhưng xin hy trnh đồ
Do by Việt cộng đắp m, lưới người
Chng giả bộ đấu tranh thi
Để ta tưởng thật đp lời tm tư
Thế l thực lẫn vo hư
Thế l cộng cứ ngọt lừ nhốt ta ...
Xin ai yu nước thương nh
Đừng tin vo những bng ma, thiệt đời !
Chỉ tin vo chnh ta thi
Cũng đừng ngồi đ chờ người cứu ta
*
Trưng Vương xưa cứu sơn h
L do dn với Hai B đứng ln !!!


Ng Minh Hằng

2017

 

 

những bi thơ trước

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003